Udruga
Posted on 04 Svibanj 2007

Nikola Tolja,
predsjednik udruge „Imotica“
Dubska 7 B
20 000 Dubrovnik

Dragi suseljani, i vi njihovi potomci u zemlji i inozemstvu !

Obraćam vam se kao predsjednik udruge „Imotica“ u Imotici, koja je, nakon podužih priprema, osnovana 6. siječnja ove godine. Na Osnivačkoj skupštini usvojen je Statut Udruge, temeljem čega je ona registrirana na za to nadležnome mjestu. Tijela Udruge su: skupština, upravni odbor (vijeće), predsjednik, dopredsjednik, tajnik i nadzorni odbor. Za predsjednika skupštine izabran je Pero Radić. U upravni odbor (vijeće) izabrani su:  Ivo Butigan (Miškov), Andro Matić-Žigović, Ivo Mišković, Mato Radić, Rade Radić, Martin Tolja, Mato Tolja (Vidov), Nikola Tolja, Pero Stanković, Damjan Vicelić, Andro Vlahuišić, Milan Vodopić i Vedran Vodopić. U nadzorni odbor izabrani su: Pero Matić-Žigović, Rade Raič, Ivica Stanković, Pero Tolja i Niko Vodopić. Za predsjednika Udruge izabran je Nikola Tolja, za dopredsjednika Andro Vlahušić, za tajnika Pero Mišković, te za blagajnika Miroslav Tolja.

Članovi Udruge mogu postati: 1) Svi oni koji su rođeni u Imotici; 2) Svi oni koji podrijetlo vuku iz Imotice i 3) Prijatelji Imotice. (Uz uvjet da su punoljetni građani.)

Prvenstvena  zadaća Udruge je:

           1. očuvanje i promicanje tradicije i običaja sela

2. očuvanje i zaštita kulturne baštine i nasljeđa sela

3. briga o ekološkom očuvanju i prihvatljivom razvoju sela

4. briga o komunalnom uređenju sela

5. briga o vjerskim objektima i seoskom groblju

6. briga o zajedničkoj imovini sela.

 

Nakon rasprave na Osnivačkoj skupštini Udruge, te prve sjednice Upravnog vijeća, koja je održana  17. veljače u Imotoci, usvojene su sljedeće programske zadaće za 2007. godinu, a neke su i dugoročnije:

1. Poduzimati potrebite radnje za nastavak rekonstrukcije i proširenja ceste Potkraić-Kazerma. (Do sada je rekonstruirana, pretvorena u dvotračnu i presvučena novim slojem asvalta dionica od Potkraića do Predstranja).

2. Poduzimati potrebite radnje za privođenje svrsi otkrivene podzemne vode u selu. (Nedavno je obavljeno  bušenje i otkrivena je velika količina podzemne vode ispod Ćendrove jame i okolnog područja; količina koja nekoliko puta nadilazi potrebe sela za vodom.).

3. Nastaviti potrebite radnje na uređenju Potoka i regulaciji oborinskih voda na potezu Plana-Polje. (Do sada je lijepo uređena dionica do Ćuprije.)

4. Dovršiti započeto uređenje Stranja, koje je pri kraju. (Čitavo prizemlje pretvoreno  je u   dosta velik prostor za društveno okupljanje i zabave, s kaminom i šankom; dok je na katu ambulanta, ured Mjesnog odbora i dvorana za sastanke.) Također treba s općinom Dubrovačko primorje riješiti imovinsko-pravne odnose za nesmetano korištenje Stranja.)

5. Nastaviti s uređenjem crkve sv. Ane i mjesnoga groblja. (Do sada je obavljeno konstrukcijsko učvršćenje, obnovljena je unutrašnjost crkve, prostor je klimatiziran; uvedena je struja, a do groblja i voda; okoliš crkve i groblja sa sjeverne strane, lijevo od ulaza, poravnat je i ograđen betonskim zidom; prostor groblja produžen je, lijevo od ulaza pa prema selu, gdje je ugrubo izgrađeno 12 novih grobnica).

6. Poduzimati potrebite radnje na pretvaranju Pretkuća u mali seoski trg; sve do ideje da se na novu lokaciju izmjeste uređaji iz trafo-stanice, da se na  nju nadogradi 3-4 metra, te da se pretvori u seoski zvonik, sa satom na sve 4 strane, a koji bi otkucavao ure.

 

Jednoglasno je zaključeno i sljedeće:

1. Da se pri Udruzi osnuje Odbor za stipendiranje i pružanje jednokratnih pomoći đacima i  studentima iz Imotice, kao i onima koji vuku korijene iz Imotice. Prva zadaća Odbora treba biti sačinjavanje spiska đaka i studenata koji bi na takvu pomoć mogli računati.

2. Da Udruga  bude izdavač knjige „Moja Imotica,“ čiji sam autor,te da se ona otisne u 500 primjeraka  (Na knjizi je rađeno duže od 2 godine, a u njoj je prikazana „osobna karta“ sela, od najranijih vremena do danas. Osim ostaloga, knjiga će sadržavati podrijetlo i starost svih imotičkih rodova, kako živih tako i izumrlih; te rodoslovlje – genealogiju  svih rodova, uključujući i genealoška stabla s kojih nas „gledaju“ svi koji su rođeni u  Imotici, od najranijih pisanih podataka, pa do 2007. godine.)

3. Da svaki član Udruge, i svako domaćinstvo u selu, besplatno dobije po 1 primjerak rečene knjige. ( Bilo je ideja da knjigu besplatno dobije svaki koji je rođen u Imotici, a tko to želi da uplati, prema osobnom nahođenju, dobrovoljni prinos na žiro-račun Udruge. O tomu će se Upravno vijeće konačno očitovati nakon tiskanja knjige.)

4. Da se tijekom svibnja, ili lipnja, ovisno o tome kada će knjiga  biti otisnuta, u selu održi svečanost u povodu: 45. obljetnice elektrifikacije sela; 20. obljetnice seoskog vodovoda; konačnog uređenja Stranja; puštanja u promet preuređene dionice puta Potkraić-Predstranj i uređenja Potoka do Ćuprije. Na toj svečanosti bila  bi predstavljena i nazočnima uručena moja knjiga. Zaključeno je da se pozovu svi prijatelji sela, naročito oni pojedinci i ustanove koji su selu pomagali u navedenim akcijama.

5. Da se, putem ovoga pisma,  obavijeste Imotičani u zemlji i inozemstvu  o tome da je ugrubo izgrađeno 12 novih grobnica, te da se zainteresirani, samo u pisanom obliku, jave na adresu Udruge: UDRUGA „ IMOTICA“, IMOTICA B.B., 20 205 TOPOLO, REPUBLIKA HRVATSA; odnosno na e- mail adresu Udruge.

6. U slučaju da  bude više od 12 zainteresiranih, Upravno vijeće donijet će kriterije o raspodjeli, a postoji i mogućnost da se groblje još proširi, ovisno o potražnji.

7. Ovisno o iskazanom interesu, Upravno vijeće odredit će cijenu grobnice, a svi  novci  prikupljeni od prodaje utrošit će se isključivo za daljnje uređenje crkve i groblja.

8. Da se pozdravlja i podržava započeta praksa da se, osim najuže rodbine, umjesto vijenaca i cvijeća na grob pokojnika, uplati novčani prinos na žiro račun Udruge, a tako prikupljena sredstva da se koriste isključivo za uređenje crkve i groblja, o čemu će, kao i o svim financijskim pitanjima, brigu i kontrolu provoditi Nadzorni odbor Udruge.

9. Da se od 1. siječnja 2007. otpočne s vođenjem kronike o važnijim događajima u selu; da knjigu čuva, i o zapisivanju brine 1 seljanin, te da, kada to više ne  bude mogao raditi, sam pronađe svoga nasljednika. Kao prvi kroničar (zapisivač događanja) sela jednoglasno je odabran Ivo Butigan (Miškov).

10. Da se odmah po primitku rješenja o registraciji Udruge pristupi otvaranju žiro --računa (kunskog i deviznog), na kojim bi se prikupljala kunska i devizna sredstva za rad Udruge; te da se s nekim knjigovodstvenim servisom sklopi ugovor o vođenju knjigovodstva Udruge.

11. Da se odmah pristupi ustrojavanju evidencije članova Udruge, za što će se izraditi posebna pristupnica i ustanoviti knjiga članstva. Članarina će iznositi 50 kuna godišnje, a može se uplatiti na žiro račun, ili izravno blagajniku Udruge.

12. Da se u cilju potpunijeg i bržeg iformiranja, posebno se to odnosi na naše iseljenike, otvori web-stranica i e-mail adresa Udruge, što je već i urađeno.

 

*
            Tako vam je to, suseljani moji, i vi koji iz ovoga sela korijene vučete. Kako vidite, odlučni smo, kao i uvijek, složno raditi na promicanju interesa naše Imotice; na ponos i korist živima, a u spomen na mile nam pokojnike koji vječno počivaju u voljenoj zemlji imotičkoj. Svi nas u tome podržite, a mi vas nećemo iznevjeriti. Dajte svoj prinos za boljitak našega sela, kako moralni tako i materijalni, onoliko koliko možete. Prvi korak neka vam bude učlaniti se u Udrugu!
           
                        Ukoliko želiš postati članom Udruge, popunjenu pristupnicu pošalji na adresu Udruge. Vi iz Imotice, i vi koji u nju češće navraćate, pristupnicu možete uručiti nekom od članova Upravnog vijeća koji stanuje u selu ( Ivo Butigan, Ivo Mišković, Pero Stanković, Miro Tolja i Damjan Vicelić).

            Poseban pozdrav, dragim  suseljanima, ili potomcima njihovim, koji su podalje od rodnoga sela. Znam da za njim čeznete, i mislim da će vam biti drago kada čujete kako mi koji smo u njemu, ili u njegovoj blizini, bdijemo nad njim. Uz vašu podršku i pomoć bit ćemo još snažniji i efikasniji.

            Zato postanite članom Udruge! Zajedno možemo više!   

            Primite, na kraju, topao pozdrav u ime svih kojima je poklonjeno povjerenje da budu na čelu Udruge.

 

                                                                                                                      Srdačno vaš:
                                                                                                                                                                                                                                                                      Nikola Tolja, v.r.
                                                                                                         

P. S.

            Želim vas obavijestiti da sam prikupio dobar dio građe  za drugu knjigu o prošlosti Imotice, koju namjeravam pisati odmah nakon tiskanja prve. U njoj će biti opisan cjelokupni gospodarski  i društveni život sela u prošlosti, dakako onoliko koliko pamtimo  moji kazivači i ja. Bit će popisane i sve riječi koje iščezavaju, ili su do danas iščezle iz upotrebe, riječi koje su zaboravljene. Također će u njoj biti opis i slike starih alata, uređaja, posuđa, nošnje…; običaji u raznim prigodama, pjesme, zagonetke molitve, igre, vjerovanja, način prehrane u prošlosti… Knjiga će se vjerojatno zvati: “Imotica kakve više nema”. Mislim da i  to treba otrgnuti zaboravu; ostaviti sadašnjim mladim i  budućim generacijama. Ako se sve to zaboravi, naše selo ostat će zauvijek osakaćeno.

            Lijepo vas  molim, dakako vas koji ste u selu rođeni, pa se sjećate života provedenoga u njemu, da mi pri tome pomognete, jer sve to ne mogu sam. Budite  moji kazivači. Podarite me svojim sjećanjima i starim slikama koje posjedujete, a koje oslikavaju život Imotice u prošlosti. (One će vam biti vraćene.) Nemojte birati! Zanima me sve: slike vršidbe, oranja, sabiranja lovore, rada na klačini, rada oko duhana, stočarenje ; stari odjevni predmeti (aljine, ćurdije, koparani, pelengaće,  bječve, traverce, opreglji…), pokrivala (kape, gunji, pelengunji, koprčine, imbulje, bičalji, čobanski kaputi…),alati i  uređaji, posuđe, oružje, ukrasni predmeti, narodni instrumenti…; pjesme čobanica i  momaka, kratke pjesme uz gusle, komande u kolu, zagonetke (posebice), poslovice i mudre izreke, kratke molitve, stare riječi i izrazi…, sve do imena ovaca, koza, konja, goveda… , opet ponavljam sve ono što se zaboravlja. Mi smo posljednji koji to možemo zabilježiti.

            Osim  vlastitih sjećanja, koja sežu oko 65 godina u prošlost, u dosad prikupljenoj građi najviše su mi kazivali moj pok. brat Mato, pok. rođak Kristo i Ljube Tolja rođ. Radić. Ali svakako to nije sve. Više ljudi više zna, pa i kada se radi   o sjećanjima. Svi vi koji mi i najmanje pomognete, bit ćete u knjizi zablježeni kao kazivači prošlosti svoga sela, dakako uz moju zahvalu.

            Ako mislite da je vrijedno uložiti malo truda i  zagrebati po vlastitom sjećanju, pošaljite mi vaš prilog na gornju adresu, ili na e- mail: andrija.tolja@du.t-com.hr    

                                                                       *

OVO ZAPAMTI !

Web stranica Udruge:  www.imotica.hr
E–mail adresa Udruge: udruga@imotica.hr
Žiro-račun Udruge:  2484008-1104039775

Devizni račun Udruge:  HR 80 248 4008 2100 118 458